นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง เผชิญโควิดระลอกใหม่ด้วย “ความคิดใหม่” ดังนี้ … ความคิดใหม่ ที่ 1 : เราต้องรู้จักอยู่กับโควิด ถาม อะไรคือความคิดเก่า?

Source: “แก้วสรร” แนะเผชิญโควิดระลอกใหม่ด้วย “ความคิดใหม่” สยามรัฐ

Leave a comment